Zvelebenie > Modlitba

Vždy ma trápili problémy iných ľudí – zdravotné i všetky ostatné. Prežívala som veľkú bolesť, keď som videla, že im nemôžem pomôcť. Ale Boh je veľmi kreatívny a našiel spôsob, ako to môžem robiť. Zároveň ma učí, že nie JA im môžem pomôcť, ale je to ON, kto to urobí – a urobí to lepšie, a spraví dokonca aj nemožné. A ON rozhodne, komu, kedy a ako. Na mne je len dať sa mu k dispozícii – modliť sa a vnímať ho. Služba modlitby a počúvania je skoro neviditeľná, ale súčasne veľká, a to si uvedomujem vtedy, keď počúvam svedectvá a vidím, ako moja drobná služba zapadá do mozaiky života ľudí.
Jana

Modlitba všeobecne je pre mňa časom, keď je Boh blízko (bez ohľadu na to, čo pri nej prežívam). Blízkosť Boha takým zvláštnym a trocha iným spôsobom prežívam práve pri modlitbách počas služby, najmä počas prvých nedieľ. Je vzrušujúce počúvať Boha, vnímať a sledovať, ako cez modlitbu odkrýva a dáva poznať rôzne stavy rôznych ľudí len preto, aby im ukázal, že vie o ich radostiach či častejšie starostiach a trápeniach, a aby ich uistil, že jeho láska, svetlo a pokoj je s nimi, aj keby mali pocit, že idú najtemnejším údolím. Som Bohu vďačný za tento čas modlitby počas služby, cez ktorý aj mňa posilňuje v dôvere v neho a ukazuje mi, že on je ten, ktorý sa stará. Skutočne o všetko.
Vlado

Páči sa mi "protekčné miesto sv. Jána pri Poslednej večeri". Bol najbližšie pri Ježišovi. Mohol si položiť hlavu na Jeho hruď, rozprávať sa s Ním a pýtať sa Ho na hocičo. Teda modliť sa za seba, za druhých,znamená pre mňa načúvať. Načúvať Božiemu srdcu a mať ochotu sa s tým aj podeliť, nenechať si to len pre seba.
Hanka