Zvelebenie > Prvé nedele

Na začiatku sa malá skupina laikov na podnet pátra Michala Zamkovského začala pravidelne v utorky stretávať na modlitbách. Nemali sme nijakú zvláštnu víziu, iba sme cítili, že by sme sa mali spoločne modliť. Po roku otec Michal navrhol, aby sme tieto stretnutia otvorili verejnosti. Postupne sa stretnutia dostávali do povedomia ľudí z okolia. Prichádzali tí, ktorí potrebovali pomoc, aj tí, ktorí hľadali čosi viac. Po nejakom čase sme zistili, že sa na týchto stretnutiach objavuje veľa ľudí, ktorí hľadajú uzdravenie, či už vnútorné, alebo fyzické. A tak sa v roku 1994 zrodili stretnutia na prvú nedeľu v mesiaci s modlitbou o uzdravenie. Pamätáme si, že na prvých stretnutiach bolo asi tridsať ľudí. Nikdy sme tieto stretnutia nereklamovali ani neoznamovali. Nevyskytujú sa dokonca ani vo farských oznamoch. To preto, aby sme naozaj nevyvíjali na ľudí nátlak, a aby tak mohli prísť len tí, ktorí naozaj chcú. Teraz máme často problémy s kapacitou kostola. Každý mesiac sem prichádza okolo tisíc ľudí, ktorí sa tlačia tri až štyri hodiny v kostole. Prichádzajú ľudia nielen z východného Slovenska, ale aj z Oravy, stredného a západného Slovenska a pravidelne už máme hostí aj zo susedného Poľska. Mnohí rozprávajú o neuveriteľnej blízkosti Boha na týchto stretnutiach a priamych dotykoch Božej moci.