Zvelebenie

<-- Zvoľte si kategóriu v ľavom menu...

Prišli sme na to, že chvála nie je niečo, čo sa dá naučiť, nadrilovať. Nie je to o nejakých technikách ani o dobrých piesňach. Je to niečo, čo prichádza zhora a my do toho len vstupujeme. Ak sa snažíme „vyrobiť“ zvelebenie tu na zemi, je to umelé, príliš zamerané na človeka alebo technické vybavenie. Nejaký čas to môže ľudí ohurovať, ale skôr či neskôr zacítia prázdnotu takého zvelebenia. Ak je chvála niečo, čo vychádza z nás, je príliš ovplyvnená tým, ako sa cítime. Ak vstupujeme do „rieky“, ktorá vyteká spod trónu Baránka (Ez 47), vtedy prežívame skutočnosť, ktorá nás presahuje, napĺňa, oživuje, uzdravuje, uvoľňuje. Po takých momentoch túžime aj ako Rieka Života. Boh nás na to pripravuje každý deň – každé ráno čaká na naše srdce. Neuspokojí sa s troškou, On dáva všetko a čaká všetko. Vlastne túži len po jednom – po mojom srdci! Keď mu ho ráno dám, vtedy začína dobrodružstvo. A On je veľmi kreatívny! (sv. František hrával na dvoch paličkách.) Môžeš byť zašitý v diere bez vody a elektriny alebo žiť v centre Londýna, môžeš byť virtuóz – malý Beethoven alebo hluchý ako poleno, Boh ťa berie do svojej filharmónie a zapája do svojej symfónie. Preto sme presvedčení, že zvelebenie je pre každého. Boh sám naplní tvoje srdce „piesňami spásy“ (Ž 32) a zvelebenie sa stane tvojím povolaním. Boh stále hľadá takýchto ľudí.

Táto „cesta zvelebenia“ nabrala nový rozmer pred pár rokmi, keď sa u nás objavil Scott Underwood, jeden z mužov, ktorí menili svet zvelebenia vo Vineyard Music. Čas s ním bol pre Rieku Života dotýkaním sa koreňov, odkiaľ vyrastá zvelebenie. Boh zasadil čosi nové a nedovolil, aby to zakrpatelo. Ďalší rok k nám Boh priviedol Kathryn a Alana Scottovcov a ich hlad po Bohu. Prorocký rozmer rytmu a jeho miesto vo zvelebení do nás vdychoval Terl Bryant, aby ho nasledujúcu jar doplnil Veľkým príbehom John Eldredge. A ako pečať prišiel čas s Jeremym Riddlom už v čase nahrávania CD Smiem. To všetko sa dialo u nás doma a všetci títo worshipoví lídri prinášali svoje pomazanie a poznanie priamo do srdca spoločenstva. Ani jeden z týchto ľudí tu nebol „pracovne“, ale každý spomínal Boží pokyn, ktorý ho priviedol do kraja „Pánu Bohu za chrbtom“. Túto cestu mapuje séria piatich DVD dokumentov: „Zvelebenie ako...“, ktorú uzatvára dokument o zvelebení v Rieke Života a je súčasťou tohto CD Smiem ako DVD bonus. Pomaly sa na tom strome zvelebenia začali objavovať prvé kvety – piesne, na ktoré sme dlho čakali. Každá je iná a za každou z nich je príbeh. Čosi z týchto príbehov nájdete v komentároch k piesňam v bulletine CD Smiem.

Zvelebenie sa u nás nikdy nedeje ako výkon jednotlivca. Vždy je to priestor, do ktorého vstupujeme „Tvojím Duchom pozvaní“ a „Tvojou krvou obmytí“. Vtedy SMIEMe vojsť do Prítomnosti, ktorá prekračuje čas, priestor a naše životy – do prítomnosti Trojice.