O nás > Vzťahy

Pamätám si obdobie, keď sa po rokoch formácie nášho intelektu začalo hlásiť o slovo aj naše srdce. Boh nám ukazoval, že najdôležitejšie príbehy a najbohatšie knihy sú napísané v životoch ľudí, ktorých nám postavil okolo.
Hlavnými dôvodmi prečo Rieka Života povstala boli dve túžby v srdciach – byť spolu a ohlasovať Krista.
Čas strávený spolu považujeme v spoločenstve za životne dôležitý. Vzájomné delenie sa, pomoc, spoločná práca, raz za čas spoločné víkendy, podľa možností kdesi mimo bežného života (hory, chaty...). Keďže sme ľudia, tak to nebýva vždy jednoduché a to je čas, kedy sa učíme byť spolu, vzájomne sa rešpektovať muži – ženy. Určite by to nefungovalo bez modlitby – osobnej a spoločnej. Hoci tvoríme jedno spoločenstvo, sme rozdelení na malé skupiny, aby sa mohli lepšie uviesť do praxe veci uvedené vyššie (vzťahy, delenie).
Okrem schopnosti pracovať spolu v extrémnych podmienkach na misiách nás vzájomné vzťahy učia ešte jednu dôležitú pravdu: narodili sme sa zo spoločenstva a do spoločenstva a smerujeme do večného spoločenstva v nebi.

Misie sa raz skončia – ale vzťahy prerastú do neba.