Aktuality

Zbav nás od zlého
streda, 04.07.2018
Hnev, uzavretosť, neschopnosť dôverovať… V našom každodennom živote pravidelne zažívame situácie, v ktorých pociťujeme nedostatok slobody. Cítime sa akoby zaseknutí v nejakom postoji alebo myšlienke, ktorá je silnejšia než my a má nad nami navrch. Takéto situácie môžu byť znamením toho, že sa nám nedarí naplno si prisvojiť slobodu, ktorú nám ponúka Ježiš, a teda že potrebujeme byť oslobodení. Kresťanský život zahrnuje i duchovný boj proti zlu a oslobodzovanie od zlých duchov, ktoré má svoj základ v Ježišovom pôsobení, je súčasťou poslania, ktoré zveril svojej Cirkvi. Dvaja katolícki teológovia, Mary Healy a Etienne Vetö, spoluautori knihy Služba oslobodenia, ktorú vydala ICCRS (Medzinárodná služba katolíckej charizmatickej obnovy), nám v tomto filme pomôžu lepšie pochopiť biblický, teologický a duchovný rozmer oslobodenia. Neal Lozano, zakladateľ duchovnej služby „Otcovo srdce“, nám ukáže kľúče umožňujúce vstúpiť do tejto plnej slobody, ktorú nám Pán chce darovať.

Film o oslobodení
späť