Aktuality

Stretnutie s pápežom
štvrtok, 19.04.2018
  

Stretnutie s pápežom je vždy veľká udalosť. A zvlášť, keď sme boli pápežom Františkom pozvaní ako misionári milosrdenstva, lebo sa chcel s nami stretnúť a povzbudiť nás. Na jeho pokyn Rada pre novú evanjelizáciu nám pripravila v Ríme od soboty 7. apríla do stredy 11. apríla malé duchovné cvičenia. Už samotné stretnutie cca 600 misionárov z celého sveta (z toho 17 redemptoristov) je duchovným povzbudením. Mnohí sa už poznáme a vieme prehodiť pár slov v takom, či inom jazyku. Počas tých dní v Ríme sme si vypočuli viaceré prednášky o našej službe, ale vrcholom bolo stretnutie s pápežom Františkom. Ten sa nám prihovoril trikrát a v utorok 10. apríla nám venoval skoro celé dopoludnie. Je vidieť, že táto služba misionárov milosrdenstva je pre neho veľmi dôležitá. Sám sa nazval prvým misionárom milosrdenstva a povedal nám, že vie o tom aké ovocie naša služba prináša Cirkvi, preto sa rozhodol predlžiť naše účinkovanie až odvolania. Tak pápež chce, aby dvere Božieho milosrdenstva a odpustenia boli aj cez tento znak otvorené pre všetkých ľudí na tejto zemi. Pápež František nám viackrát pripomenul, že nie sme lepší, či výnimočnejší od iných kňazov, ale máme v rukách veľký dar, ktorý máme niesť a ľuďom ponúkať. Nečakať, kým oni prídu k nám, ale hľadať ako Ježiš stratenú ovečku.

Počas týchto dní v Ríme som viac prežíval to, čo povedal Ježiš Petrovi: „A ty, keď sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“ To sa silno prežíva v prítomnosti pápeža. Sám priznáva, že je hriešnikom, ktorého Boh zachránil a zachraňuje a preto tak zdôrazňuje silu Božieho milosrdenstva. Pápež František nás posiela do sveta ako prorokov Božieho milosrdenstva. A to je veľká úloha a zodpovednosť, lebo stále sa ešte stretávame s prílišnou tvrdosťou a legalizmom. A čo bolo pre každého z nás ozajstným prekvapením? To, že pápež František si našiel chvíľku pre každého z nás a podal nám ruku s nezabudnuteľným úsmevom. To sám Ježiš sa na mňa pozrel a daroval mi úsmev. Modlite sa za nás, aby sme mohli byť skutočnými prorokmi Božieho milosrdenstva. páter Michal
späť