Aktuality


pondelok, 25.01.2016

Začali sa ľudové misie vo farnosti Šaca. Počas týždňa prídeme na programy na školách a piatok večer (29.1.2016) po sv. omši na stretnutie so všetkými, ktorí budú chcieť vojsť s nami do Božej prítomnosti. Prosíme o modlitby. rieka

 

http://farasaca.sk/view.php?cisloclanku=2015120002


späť