Aktuality

Božia rieka, do ktorej sme mali privilégium vkročiť
štvrtok, 28.05.2015

RIEKA ŽIVOTA: Božia rieka, do ktorej sme mali privilégium vkročiť (rozhovor s Bohušom Živčákom, lídrom spoločenstva). Viac na:

http://www.cestaplus.sk/tema/mesiac/maj2_2015/rieka-zivota-rozhovor


späť