Aktuality

Kurz "Odovzdaj Krista" je už na Slovensku!
piatok, 22.08.2014

"Odovzdaj Krista" je názov nového formačného kurzu na Slovensku. Pozýva doň misijné spoločenstvo Calvary pri redemptoristoch. Je to už tretí kurz, ktorý nasleduje po evanjelizačnom kurze Objav Krista a učeníckom kurze Nasleduj Krista. Určený je pre tých, ktorí už prijali radostné posolstvo o spáse a stali sa učeníkmi Ježiša Krista. Najnovší kurz chce veriacim pomôcť tvorivo a jednoducho odpovedať na výzvu k novej evanjelizácii. Pre kurzy sú pripravené aj príručky pre účastníkov a animátorov. Príhovory kurzu sú dostupné aj na DVD nosičoch. Kurz je vhodný pre farnosti, malé aj väčšie formačné a modlitbové skupiny. Viac informácií o kurzoch je možné nájsť na stránke objavkrista.sk

Rasťo Dluhý, C.Ss.R


späť