Aktuality

Ako bolo v Stropkove?
utorok, 20.05.2014

Dňa 17. mája 2014 sa v Katolíckom dome v Stropkove uskutočnil misijný program pre všetkých mladých duchom v rámci ľudových misií prebiehajúcich v tejto farnosti. Náš tím sa cez pantomímu, svedectvá, klip a piesne snažil sprostredkovať, ako prežívame Božiu lásku a milosrdenstvo v každodenných situáciách, ako nás Boh vidí, akú hodnotu máme v jeho očiach, ako prežívame Kristovo víťazstvo, akú radosť a nádej nám prináša...

Večer sme pokračovali modlitbou chvál v gréckokatolíckom chráme a prosili o naplnenie Pánovým Duchom a veľkonočnou radosťou. Pán štedro vylieval svoju radosť cez spev, tanec, vlajky a množstvo malých detí a mladých. Chrám preplnený ľuďmi a Pánovou radosťou sa ešte dlho nevedel vyprázdniť a veríme, že priniesol nové požehnanie pre farnosť a dotkol sa každého v jeho potrebách...

Janka za tím Rieky


späť