Média > Spevníky

Nechaj rieku tiecť - spevník

<<< naspäť
Po dlhšom čase sme sa rozhodli vydať tento spevník, ktorý obsahuje najnovšie piesne spievané pri našich stretnutiach. Piesne okrem textov obsahujú aj aranžmá pre klavír, basu a gitaru (príp. iné nástroje). Všetky tieto piesne vznikali pri modlitbe a sú určené na modlitbu. Pri každej z nich prežívame v našom spoločenstve dotyk Božej lásky iným spôsobom. Je našou túžbou, aby sa tieto piesne používali pri modlitbe. Každá pieseň nesie so sebou svoju zvláštnu atmosféru a ak je spievaná s citom, dovoľuje ľuďom prežiť blízkosť Boha. Spolu so spevníkom pripravujeme kazetu, na ktorej bude väčšina piesní. Nech Pán prebudí vo vašom srdci pravdivé zvelebenie a nech Jeho Duch rozprúdi Rieku života vo vašom spoločenstve, aby všade, kam sa rieka dostane, prekvital život.

Rieka Života, 1998