Média > Spevníky

Smiem - spevník

Spevník k novému albumu Rieky Života "Smiem" – obsahuje klavírnu a gitarovú časť. V praktickej špirálovej väzbe s tvrdými laminovanými doskami – aby Vám vydržal čo najdlhšie. ... čítať viac

V úžase a chvále - Spevník piesní chvál a zvelebenia

V tomto spevníku sú piesne, ktoré najviac pomohli našim spoločenstvám Calvary a Rieke Života v kráčaní s Bohom. Vychádzajú z rôznych krajín, štýlov a prúdov. Je tu niekoľko piesní od Grahama Kendricka z Anglicka, od Hillsongs z Austrálie, od Matta Redmana a jeho priateľa Tima Hughesa z Anglicka a predovšetkým ...čítať viac

Láskou zlomení - spevník

Keď sme sa rozhodovali pre názov tohto spevníka, bolo pre nás dôležité, aby vystihoval zvelebenie v našom spoločenstve. A tak každý povedal svoj návrh a vo väčšine z nich sa objavili tieto dve slová – LÁSKOU ZLOMENÍ. Prešli dva roky od vydania nášho posledného spevníka Do Kráľa zbláznení.... čítať viac

Do Kráľa zbláznení - spevník

Drahí, túžiaci oslavovať nášho Kráľa! S radosťou a vďakou v srdci vám prinášame ďalší spevník z dielne Rieky Života. S radosťou preto, lebo nám tieto piesne naozaj prinášajú radosť a chceme, aby ste sa aj vy radovali. Len radujúci sa kresťan môže byť atraktívny pre neveriaceho človeka. A s vďakou preto, lebo cítime, že Boh nás mimoriadne požehnáva v oblasti zvelebenia. Pre tých, ktorí si už zvykli na náš štýl asi nie je potrebné veľa vysvetľovať. Vám, ktorí držíte náš spevník prvýkrát, chceme povedať len pár slov. ... čítať viac

Nechaj rieku tiecť - spevník

Po dlhšom čase sme sa rozhodli vydať tento spevník, ktorý obsahuje najnovšie piesne spievané pri našich stretnutiach. Piesne okrem textov obsahujú aj aranžmá pre klavír, basu a gitaru (príp. iné nástroje). Všetky tieto piesne vznikali pri modlitbe a sú určené na modlitbu. Pri každej z nich prežívame v našom spoločenstve dotyk Božej lásky iným spôsobom. Je našou túžbou, aby sa tieto piesne používali pri modlitbe. ... čítať viac

Piesne chvály - spevník

Drahý brat, sestra!

Spevník „Piesne chvály“ obsahuje piesne zvelebenia a pocty, ktorá patrí Bohu. Božia láska, ktorá je rozliata v našich srdciach, nás pobáda, aby sme vzdávali Bohu chválu celým srdcom, celou dušou, celou svojou mysľou. Preto tieto piesne nás vovádzajú nielen do plnosti moci zvelebovania v Duchu Svätom, ale aj do ticha adorácie a úcty pred Bohom. Zážitok sily spevu, ktorým zvelebujeme Pána, v nás uvoľňuje odpustenie, uschopňuje nás zabudnúť na každodenné rany, ktoré nosíme v sebe. Vtedy sme uzdravení a tento spev v nás prebúdza radosť Božích detí. ... čítať viac