Média > Hudba/CD

CD - Daj sa mi napiť (Rieka Života)

<<< naspäť
Prichádza čas, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Veríme, že aj na Slovensku Boh hľadá ľudí, ktorí majú otvorené a úprimné srdcia, aby celý svet uvidel, že spása prišla k nám a že Ježiš je jediný, ktorý je hoden prijať všetku chválu. Je našou veľkou túžbou, aby cez tieto piesne prišiel Boh bližšie. To, čo je pravdivé, je ukryté v našich srdciach. Je to túžba žiť naplno. \„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie\“ (Jn 10,10)
Našli sme život! Našli sme prameň! Našli sme rieku živej vody! A môžeme piť plnými dúškami - každý deň, bez prestania!
Iba Duch môže dať život. (Jn 6,63) Nedajte sa oklamať! Nikde inde niet života – iba v Ježišovi. Nech všetky suché kosti ožijú a nech povstane mocná armáda! Rieka Života, 2001

Návod na použitie CD Daj sa mi napiť:
CD, ktoré držíte v rukách nie je vhodné na profesionálne účely, ani na fyzikálne pokusy. Je vhodné na rôzne modlitebné stretnutia, posedenia s Ježišom, evanjelizačné výjazdy. Predovšetkým však, aby všetky tieto piesne boli zachované v pôvodnej verzii čo najdlhšie. Spotrebujte ihneď po otvorení, najneskôr však pred druhým príchodom nášho Pána.

Poradie piesní:
01 - Aleluja, sláva
02 - Dnes pieseň hrám
03 - Poď
04 - Dni Eliáša
05 - Môžem vystúpiť
06 - Ježiš, buď mojím Pánom
07 - Drž ma bližšie
08 - Ty si ten Boh
09 - My sme tvojím dedičstvom
10 - Nad celou zemou
11 - Svetlom si mi
12 - Pán hoden chvál
13 - Ježiš môj
14 - Hudba dohráva
15 - Prvá láska
16 - Tancujem, spievam si