Média > Hudba/CD

CD - Smiem (Rieka Života)

Nové CD Rieky Života je tu! CD SMIEM vzniklo ako živá nahrávka modlitby zvelebenia misijného spoločenstva Rieka Života v kláštore redemptoristov v Podolínci. Obrazový záznam z tejto modlitby sa nachádza na priloženom DVD, na ktorom nájdete klipy k vybraným piesňam a film o spoločenstve, ... čítať viac

CD - Neopustíš (Rieka Života)

Misijné spoločenstvo Rieka Života nahrala po predchádzajúcich (Daj sa mi napiť, Dávam všetko) nové CD Neopustíš s piesňami zvelebenia. Komu sa páčil predchádzajúci album z Lajfu bude príjemne prekvapený ako sa Rieke podarilo zachytiť hĺbku a modlitbu dvanástich, veríme, že čo najskôr hitov zvelebenia, ktoré Vám ... čítať viac

2CD - Dávam všetko (Rieka Života)

Dotlač úspešného dvojalbumu live chvál, ktoré nahralo a naspievalo spoločenstvo Rieka Života spolu s Calvary a Dom Júdov, na živom koncerte 11. júna 2005 v Mestskej hale v Prešove. K projektu sa pripojili ľudia s medzinárodného projektu "Creativity of Creation" ... čítať viac

CD - Daj sa mi napiť (Rieka Života)

Prichádza čas, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Veríme, že aj na Slovensku Boh hľadá ľudí, ktorí majú otvorené a úprimné srdcia, aby celý svet uvidel, že spása prišla k nám a že Ježiš je jediný, ktorý je hoden prijať všetku chválu. Je našou veľkou túžbou, aby cez tieto piesne prišiel Boh bližšie. To, čo je pravdivé, je ukryté v našich srdciach. Je to túžba žiť naplno. \„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie\“ (Jn 10,10) čítať viac

Audiokazeta - Nechaj rieku tiecť (Rieka Života)

Túto audiokazetu môžeme počítať za prvý oficálny album Rieky Života. Vyšla ešte v roku 1998. Obsahuje tieto piesne:
Strana A:
01 - Svätosť je
02 - Dnes počuť zvuk
03 - Príď, Duchu Svätý ... čítať viac

Audiokazeta - Piesne chvál (Hudobná diakonia hnutia Svetlo–Život)

Na tejto audiokazete sa podieľala Rieka Života keď ešte nemala svoj dnešný názov ani podobu. Píše sa rok 1994. Bola vydaná s pomocou poliakov pod hlavičkou Hnutia Svetlo-Život.
Strana A:
01 - Príď, Duchu Svätý
02 - Nech ten plameň žiari
03 - Môjmu Bohu ... čítať viac